Welke website maakt jouw bedrijfswensen en dromen waar?

Privacy verklaring

De inhoud van deze website is door Drawing Monkey met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Drawing Monkey kan echter niet garanderen dat de inhoud en de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.

Copyright

De website www.drawing-monkey.com en de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen, teksten, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De genoemde inhoud van deze website mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Drawing Monkey.

Aansprakelijkheid

De websites van derden waarnaar verwezen wordt vanuit www.drawing-monkey.com, worden niet door Drawing Monkey gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Drawing Monkey aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze externe websites. De gegevens over Drawing Monkey op deze website, zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Drawing Monkey te verstrekken. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan Drawing Monkey niet garanderen dat deze informatie volledig, actueel en/of altijd accuraat is. Drawing Monkey aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt ook voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

Frames

Het is niet toegestaan om deze website te framen.

Wijzigingen disclaimer

Drawing Monkey behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer.

Privacy policy

De website www.drawing-monkey.com wordt beheerd door Drawing Monkey zelf.

Dit privacy statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website en abonnees via de nieuwsbrief via e-mail. Bij bezoek aan deze website kan Drawing Monkey gegevens van je verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je onder andere via vragenlijsten, contactformulieren of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Drawing Monkey je privacy, onder andere door naleving van de wet bescherming persoonsgegevens en de gedragscode en verwerking persoonsgegevens financiele instellingen. Dit houdt onder meer in dat je persoonsgegevens door Drawing Monkey dbeschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van je persoonsgegevens.

Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten en/of je uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

Gegevensverwerking

Drawing Monkey verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot bezoekers van deze website, om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen en behoeften van haar relaties.

Het verwerken van persoonsgegevens is gericht op:

  1. Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Drawing Monkey en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten.
  2. Het beoordelen en accepteren van (potentiele) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer.
  3. Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die je beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om te informeren. Je persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Cookies

Drawing Monkey verzamelt bepaalde gegevens omtrent het gebruik van deze website, om deze te kunnen afstemmen op je voorkeuren. De website www.drawing-monkey.com maakt daarvoor gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt eventueel het gebruik van cookies op je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Op www.drawing-monkey.com zijn verwijzingen naar sociale media aanwezig. Via deze verwijzingen verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. Via de Google Analytics code en de Facebook pixel worden er geanonimiseerd gegevens door gegeven aan deze partijen en Drawing Monkey.

Websites van derden

Dit privacy statement is alleen van toepassing op www.drawing-monkey.com en niet op websites van derden.

Wijzigingen privacy statement

Drawing Monkey behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Beveiliging

Wij hebben beveiligingsmaatregelen ogenomen op deze website om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft ten allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzingen. Via info@drawing-monkey.com kan de klant vragen om veranderingen in gegevens door te voeren.